نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین روشمند و علمی بودن «بی‌تأثیری اختلاف قرائات بر تحریف قرآن» از دیدگاه استاد معرفت

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 259-284

عبدالکریم بهجت پور؛ علیرضا محمدی فرد