نویسنده = �������������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. اصول و شاخصه‌های جریان توحیدی و غیر توحیدی در قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 143-163

علی جلائیان اکبرنیا؛ محمدعلی مهدوی راد؛ جواد ایروانی


2. رهایی از رنج در آموزه‌های قرآنی و آیین بودا

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-82

محمدحسن رستمی؛ فیاض قرائی؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ سیدمحمدحسین موسوی