نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-198

10.30513/qd.2019.178

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ علی عربی آیسک