نویسنده = ���������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بازکاوی تحلیلی موضع مشرکان قریش در قبال وصف شریف «الرحمن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.1458.1311

علی رضایی کهنمویی