نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت کتاب «فضل القرآن» کافی و «فضائل القرآن» صحیح بخاری

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-102

سیدمهدی علمی حسینی؛ سهیلا پیروز فر؛ غلام رضا رئیسیان