نگرش مثبت در بحران‌های زندگی و تأثیر آن در بهبود روابط همسران از نگاه قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

بر اساس آموزه‌های اسلامی، زندگی سالم از اندیشه و اعتقادات مثبت و متعالی نشئت می‌گیرد. این اندیشه و نگرش مثبت، زیرساخت رفتارهایی مبتنی بر عواطف است که رنج بیماری‌های روحی ـ روانی را کاهش می‌دهد و همسران را متقاعد به مقاومت در برابر بحران‌های زندگی می‌نماید و موجب همتایی و کفویت فکری و اعتقادی بر مبنای هستی‌شناسی و انسان‌شناسی دین‌محور می‌شود. سبک زندگی اهل بیتM و بخش قابل توجهی از توصیه‌های کاربردی ایشان به زوجین برای دستیابی به روابط سالم و موفق، بر محور نگرش‌سازی به زندگی در سایه ایمان و عقلانیت می‌باشد. به رغم تفاوت‌های جسمی، روانی و جنسیتی بین زوجین، نگرش مثبت در زندگی زناشویی، بستر سازگاری بیشتر و خدمت عاشقانه و صادقانه همسران به یکدیگر و ارتقاء کیفیت‌های زندگی می‌باشد. روابط منطقی و تفکر خلاق برای حل مشکلات درون خانوادگی و رشد نسل پویا و توانا، ره‌آورد نگرش مثبت در روابط همسران است. تدوین دیدگاه‌های اسلامی در این زمینه و آموزش آن به همسران در کاهش چالش‌های روابط همسران تأثیر جدی دارد.
این مقاله تلاشی در جهت تبیین این نوع دیدگاه است. روش تحقیق در این نوشتار بر اساس مطالعات اسنادی و روش توصیفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positive Attitude in Life Crises and Its Impact on Improving Spousal Relationships from the View of Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmoud Marvian Hosseini 1
  • Ali Karami 2
1 Assistant professor at Razavi University of Islamic Sciences
2 MA of Quran & Hadith Sciences
چکیده [English]

According to Islamic teachings, a healthy life arises from positive and transcendent thoughts and beliefs. This positive thought and attitude is the infrastructure of emotional behaviors that reduce the suffering of mental illness and persuade spouses to resist the crises of life and cause equality and each other’s mind similarity based on the ontology and anthropology of religion. People of the Household/Ahl al-Bayt’s (pbuh) lifestyle and a significant portion of his practical advice to couples to achieve healthy and successful relationships are based on an attitude toward living in the shadow of faith and rationality. Despite the physical, psychological and gender differences between couples, the positive attitude in married life is the basis for more compatibility and loving and honest services of spouses to each other and improving the quality of life. Logical relationships and creative thinking to solve problems within the family and the growth of a dynamic and capable generation are the result of a positive attitude in spousal relationships. Developing Islamic perspectives on this subject and teaching it to spouses has a serious impact on reducing the challenges of spousal relationships. This article is an attempt to explain this kind of view. The research method in this paper is based on documentary studies and descriptive methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive attitude
  • Spousal relationships
  • Family
  • Islam