بایدها و نبایدهای گفتار از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قرآن کریم علاوه بر ذکر اهمیت گفتار و اصول کلی آن، معیارها و ملاک‌ها و بایدها و نبایدهای آن را بیان کرده است تا نشان دهد که چه چیزهایی را باید بر زبان جاری کرد و چه چیزهایی را نباید بر زبان آورد. اکثر بایدها و نبایدهای قرآنی در باب سخن، جنبۀ اخلاقی و تربیتی دارند. در این میان برخی نیز صرفاً بیان‌کنندۀ قاعده‌ای فقهی هستند. بایدها و نبایدهای گفتار در قرآن کریم به سه گروه تقسیم شده است: 1ـ بایدها و نبایدهای مربوط به ارتباط انسان با خدا
2ـ بایدها و نبایدهای مربوط به ارتباطات بین انسان‌ها 3ـ بایدها و نبایدهای مطلق و کلی‌تر. بایدها و نبایدهای مطرح‌شده در قرآن کریم حاوی مطالب و نکات ظریفی در بخش‌های مختلف فقهی، اخلاقی، تربیتی و در زمینه‌های گوناگون فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره هستند که توجه به آن‌ها جامعه را به سوی رشد و بالندگی سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات