واکاوی معنای «دین» در کاربردهای قرآنی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در قرآن، مادة «دین» و مشتقات آن 101 بار و در سه معنا به کار رفته است: آیین و شریعت، جزا و پاداش، بدهی و قرض. معنای نخست زمانی است که این ماده به هیئت «دین» درآمده است و در معنای دوم بر وزن اسم مفعول «مَدِین» و ترکیب مضاف و مضاف الیه «یوم الدین» (روز جزا و قیامت) آمده است و معنای سوم هنگامی است که به صورت «دَیْن» می‌آید. در این میان در چهار آیه (ذاریات/ 6 ؛ انفطار/ 9؛ تین/ 7؛ ماعون/ 1) که در آنها واژة «دِین» به کار رفته است، بیشتر مترجمان و مفسران، بر خلاف سایر موارد کاربرد این واژه، آن را به معنایی غیر از «آیین و شریعت» دانسته‌اند. اما بررسی دقیق این آیات و فهم سباقی و سیاقی آنها ثابت می‌کند که در این موارد به ویژه در سه آیة اخیر نیز همانند دیگر موارد استعمال واژة «دین» در قرآن، به همان معنای آیین و شریعت و خصوص دین اسلام است و در سورة ذاریات این معنا برتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Meaning of “Religion” in Its Various Applications in the Quran

نویسنده [English]

  • Abbas Ismaeelizadeh
Assistant professor of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The root of the term “religion” and its derivatives have been used hundred and one times in the Quran: ritual and Sharia, punishment and reward and debt. The first meaning is when this word takes the form of “din” and the second meaning is when it takes the form of “madin” and composition of determined and determiner of “Yowm-al-Din” has come in the meaning of “The Day of Judgment” and the third meaning is when it takes the form of “dain”. Meanwhile, in four verses of the Quran (Al-Zariyat, Al-Infitar, Al-Tin and Al-Ma’un) that the word “din” has been used, more translators and interpreters unlike the other cases of the application of the term, it is understood as a meaning other than ritual and religious law. But the careful study and understanding of these verses prove that in these cases, especially in the last three verses like the other applications of this word in the Quran, has been used in the meaning of “ritual, religious law, and Islam” and in chapter of Zariyat this meaning is dominating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Din
  • Yowm al-Din
  • Sura Al-Zariyat
  • Sura Al-Infitar
  • Sura Al-Tin and Sura Al-Ma’un