الگوی مدیریت محیط سازمانی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه ایران

2 عضو هیئت علمی گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش دانشگاه آزاد تربت حیدریه

چکیده

محیط ارتباطی و فضای تعاملات انسانی از عوامل تاثیرگذاری است که به لحاظ برخورداری از ویژگی‌های خاص در نحوه زندگی وی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت مدیریت محیط، مؤثرترین روش برای رسیدن به موفقیت سازمانی است. در این میان، پرسش اساسی این است که الگو و برنامه دین به منظور بهره گیری از این عامل مهم چیست؟ چگونه می‌توان از محیط اجتماعی، برای رسیدن به اهداف متعالی یک سازمان استفاده نمود؟
نویسنده در پژوهشی توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که از آموزه‌های دینی و قرآنی که اهمیت والایی به این عامل موفقیت دارد، می‌توان الگویی سه مرحله‌ای استخراج کرد. این الگو شامل سه مرحله انتخاب محیط، اصلاح و حفظ محیط و نیز گسترش محیط می‌باشد؛ در مرحله اول، مدیر سعی می‌کند اجزای محیط را به بهترین نحو چینش نماید تا محیطی سالم ایجاد گردد. حال اگر این کار به هر دلیلی ممکن نشد، مدیر تلاش خود را بر اصلاح متمرکز می‌کند و سپس در حفظ محیط سالم، تلاش می‌کند. در پایان پس از ثبات محیط، مدیر یک گام فراتر بر می‌دارد و سعی می‌کند تا محیط مناسب خود را گسترش داده تا دیگر ارگان‌ها نیز در این فضای مناسب ادامه مسیر دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational environment management model based on Quranic teachings

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zirak 1
  • Jafar Alavi 2
1 Faculty member of the Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch, Iran
2 Faculty member of the Department of Jurisprudence and Principles of Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

محیط ارتباطی و فضای تعاملات انسانی از عوامل تاثیرگذاری است که به لحاظ برخورداری از ویژگی‌های خاص در نحوه زندگی وی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت مدیریت محیط، مؤثرترین روش برای رسیدن به موفقیت سازمانی است. در این میان، پرسش اساسی این است که الگو و برنامه دین به منظور بهره گیری از این عامل مهم چیست؟ چگونه می‌توان از محیط اجتماعی، برای رسیدن به اهداف متعالی یک سازمان استفاده نمود؟
نویسنده در پژوهشی توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که از آموزه‌های دینی و قرآنی که اهمیت والایی به این عامل موفقیت دارد، می‌توان الگویی سه مرحله‌ای استخراج کرد. این الگو شامل سه مرحله انتخاب محیط، اصلاح و حفظ محیط و نیز گسترش محیط می‌باشد؛ در مرحله اول، مدیر سعی می‌کند اجزای محیط را به بهترین نحو چینش نماید تا محیطی سالم ایجاد گردد. حال اگر این کار به هر دلیلی ممکن نشد، مدیر تلاش خود را بر اصلاح متمرکز می‌کند و سپس در حفظ محیط سالم، تلاش می‌کند. در پایان پس از ثبات محیط، مدیر یک گام فراتر بر می‌دارد و سعی می‌کند تا محیط مناسب خود را گسترش داده تا دیگر ارگان‌ها نیز در این فضای مناسب ادامه مسیر دهند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational environment
  • environmental management
  • social relations
  • environmental change
  • environmental improvement