کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناسی دین
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت‌سنجی جامعه‌شناسی دین در بازسازی بافت دینی عصر نزول قرآن

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-62

حسین شجاعی؛ روح‌الله داوری؛ سید رضا مودب