کلیدواژه‌ها = ارتباط
تعداد مقالات: 2
1. سیر ساختاریابی سوره در تفاسیر قرآن کریم

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 259-282

ابوالفضل خوش منش؛ فاطمه علیان نژادی


2. نقدی بر نظریۀ بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی)

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

علی اکبر رستمی؛ محمد امامی