نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان کاوی تطبیقیِ متن به مثابه تحلیلِ جامعِ قرآن و مطالعاتِ قرآنی (موردکاوی آیه 30و31 سوره نور و تفاسیرمنتخب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1822.1374

سعیده ممیزی؛ سیدحسین سیدی؛ احمدرضا حیدریان شهری