نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مطلوب ارتباطات میان‌فرهنگی مستضعفان جهان از منظر قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 63-94

محمدصادق نصراللهی؛ محمدرضا کوهکن