نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و تحلیل دیدگاه‌ها در آیه «لَتَرْکَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ» و فهم آن بر پایه تئوری چندمعنایی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 113-137

10.30513/qd.2021.1318

لیلا علیخانی؛ احمد زارع زردینی؛ محمدحسین برومند؛ امیر جودوی