نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی انگاره مصلحت‌اندیشی قرآن در بیان خلاف واقع

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-128

مصطفی کریمی؛ حمیدرضا مقیمی اردکانی