نویسنده = ���������� ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مدلول قرآن در فرایند عرضه حدیث؛ بر پایه کاربرد معیار عرضه توسط معصومان(علیهم‌السلام)

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 239-263

احمد جمالی گندمانی؛ محمدکاظم رحمان ستایش