نویسنده = �������������� �������� �������������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد رویکردهای معناشناسی واژۀ «مسّ» در آیۀ لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-128

سیدمحمد مرتضوی؛ علی راد؛ فضل الله غلامعلی تبار فیروزجائی