نویسنده = ������������ ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. رهایی از رنج در آموزه‌های قرآنی و آیین بودا

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-82

محمدحسن رستمی؛ فیاض قرائی؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ سیدمحمدحسین موسوی