نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین حقیقت عمل در قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-54

نصرت نیلساز؛ ناصر کولیوند