نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. داستان شعیب در قرآن و عهد قدیم

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-54

عباس اشرفی؛ مریم پیروان