نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نیاز به تفسیر قرآن به قرآن،ذاتی یا عرضی

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 191-210

جعفر نکونام؛ زکیه جوانمردزاده