نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی آیات علمی قرآن و مبانی استنباط گزاره‌های علمی از آن‌ها

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-130

بهاره مظاهری طهرانی؛ عباس مصلایی پور؛ مهدی ایزدی