نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف»

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 285-312

داوود خلوصی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر