کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 26
1. معاونت و مشارکت در جرم در قرآن (با تأکید بر روش تفسیر حقوقی)

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 179-202

سیداحمد میرخلیلی؛ مرتضی مطهری فرد؛ مرتضی توکلی محمدی


2. نقد و بررسی انگاره مصلحت‌اندیشی قرآن در بیان خلاف واقع

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-128

مصطفی کریمی؛ حمیدرضا مقیمی اردکانی


3. سلوک معنوی در قرآن

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-151

محمدمسعود سعیدی


4. موازنه حدود آزادی بیان در اسناد بین‌الملل و قرآن با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی و فرعون

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-100

محمدرضا بهادری؛ صاحبعلی اکبری؛ سیدکاظم طباطبائی پور


5. خدای حاضر و پیوسته در آفرینش در نگاه قرآن و برهان

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-26

محمدباقر سعیدی روشن


6. گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-202

مرتضی ایروانی نجفی؛ مرتضی سلمان نژاد


7. تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای تفسیری امام خمینی و شهید صدر

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-138

مجید بیگی؛ علی کربلایی پازوکی


8. کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 211-236

منصور پهلوان؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ محمدرضا اشتری رکن آباد


9. انتخاب آگاهانۀ سرنوشت،سنّتی قرآنی در توقیعات امام زمان

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-80

محمد میرزایی


10. جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-28

سیدمحمد مرتضوی؛ سید زین العابدین صفوی؛ حسن نقی زاده


11. رهیافتی به رابطۀ فاصله با قافیه و سجع

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-182

محمدعلی مهدوی راد؛ علی اصغر آخوندی


12. معناشناسی «طمأنینه»در اشعار جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 235-264

ابوالفضل خوش منش؛ حمیده بابازاده


13. نقد و بررسی تفسیر آیۀ سرد شدن آتش بر ابراهیم

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-172

سیدعلی سجادی زاده؛ مصطفی میرزائی


14. چیستی و مختصات روح امری در قرآن

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-140

کاوس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ علی بیدسرخی


15. فرایند شکل‌گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-28

فاطمه مولودی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


16. معناشناسی واژۀ «مجنون» در قرآن کریم

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-128

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب


17. الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-78

غلامرضا جمشیدیها؛ محمدباقر آخوندی


18. نقدی بر نظریۀ بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی)

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

علی اکبر رستمی؛ محمد امامی


19. معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-142

قدرت اله خسروشاهی؛ سارا سدادات هاشمی؛ علیرضا نجفی اسکندری


20. قدرت نرم و منابع آن در آیینۀ آیات قرآن

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-78

محمد میرزایی


21. بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت کتاب «فضل القرآن» کافی و «فضائل القرآن» صحیح بخاری

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-102

سیدمهدی علمی حسینی؛ سهیلا پیروز فر؛ غلام رضا رئیسیان


22. نقش خدامحوری و مؤلفه‌های آن در مدیریت فرهنگی از منظر قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-52

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ نعمت الله فیروزی


23. شاخص‌های تمدّن اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-82

محمدباقر سعیدی روشن


24. تأویل‌های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصۀ آدم در تفاسیر برگزیده

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 155-178

محمدرضا امینی حاجی آبادی؛ محمدرضا خدایی


25. طراحی الگوی «دولت» اسلامی با استفاده از آیات قرآنی

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-106

علی واعظ طبسی؛ رضا عباس پور