آدرس سامانه قدیم نشریات علمی جهت مشاهده شماره های قبلی:

http://paper.razavi.ac.ir/old

لازم به ذکر است سامانه جدید نشریات علمی از تاریخ 1-7-1398 راه اندازی شده است و به مرور به روز می شود.

شماره جاری: دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-338 

4. پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات

صفحه 81-106

احمد زارع زردینی؛ حمید حمیدیان؛ مریم طاووسی


7. نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص

صفحه 155-180

عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجائی پور؛ حسین احمری


9. واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران

صفحه 209-232

مرضیه فضلی نژاد؛ حسین افسردیر؛ ابوالفضل خوش منش


12. نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف»

صفحه 285-312

داوود خلوصی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


ابر واژگان