اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 362
تعداد پذیرش 6
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 293
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 232

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 180
تعداد مشاهده مقاله 5782
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6169
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 112 روز
درصد پذیرش 2 %