موضوعات = زبان شناسی
تعداد مقالات: 18
1. پژواک وحی در چکامه‌های ولایی کمیت بن زید اسدی

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-154

حمید عباس زاده


2. مفهوم‌شناسی «استعداد»به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه طباطبایی و صدرالمتألهین

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-54

جمیله علم الهدی؛ عاتکه قاسم زاده؛ هاجر مهاجر دارابی


3. پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-106

احمد زارع زردینی؛ حمید حمیدیان؛ مریم طاووسی


4. مرزشکنی روایی در روایت‌های قرآنی

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-130

مریم بخشی


5. جنس حروف قرآن و ارتباط آن با معنا

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-160

ابوالفضل خوش منش


6. نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-132

محمدمهدی آجیلیان مافوق؛ عباس اسماعیلی زاده؛ سیدکاظم طباطبائی پور


7. بررسی شبکۀ معنایی حرف جرّ «علی» در قرآن با رویکرد شناختی

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 203-228

مریم توکل نیا؛ ولی اله حسومی


8. بررسی تأثیر بلاغت بر انتقال پیام در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 229-254

علیرضا شمالی؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج؛ محسن نورائی


9. رهیافتی به رابطۀ فاصله با قافیه و سجع

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-182

محمدعلی مهدوی راد؛ علی اصغر آخوندی


10. گونه‌شناسی آیات علمی قرآن و مبانی استنباط گزاره‌های علمی از آن‌ها

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-130

بهاره مظاهری طهرانی؛ عباس مصلایی پور؛ مهدی ایزدی


11. رهیافتی زبان‌شناسانه به موضوع «مسّ شیطانی» در قرآن کریم

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-80

بی بی زینب حسینی


13. تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایۀ تخطی از اصول همکاری گرایس

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-142

مهدی حبیب اللهی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی مطیع


14. قاعدۀ «تصویرپردازی هنری سیّد قطب»، به تفکیک سوره‌های مکّی و مدنی، با محوریت سوره‌های مدّثّر و منافقون

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-150

بتول مشکین فام؛ سهیلا جلالی کندری؛ مریم ولایتی


15. نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 133-162

جواد معین؛ محمدعلی رضایی کرمانی


16. ابزارهای لفظی شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 191-206

محمد خامه گر؛ جواد سلمان زاده


17. معرفی و بررسی نشانه‌های اعراب در نسخه‌ای کهن از قرآن کریم

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 175-188

رضا فرشچیان


18. نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی