کلیدواژه‌ها = آوامعنایی قرآن
تعداد مقالات: 1
1. جنس حروف قرآن و ارتباط آن با معنا

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-160

ابوالفضل خوش منش