کلیدواژه‌ها = آیه 58 سوره انفال# قداست قاعده «وفای به عهد»# مشروعیت قاعده اقدام متقابل# مبنای قرآنی قاعده اقدام متقابل#
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در باب قاعدۀ اقدام متقابل بر اساس آیۀ 58 سورۀ انفال

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 199-222

حمیدرضا طوسی