کلیدواژه‌ها = شناخت# اخلاق# دنیا# آخرت# دستورات اخلاقی#
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-30

حامد مسکوب؛ سیدمحمدباقر حجتی؛ مهدی مهریزی