کلیدواژه‌ها = اعجاز روان‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 263-282

10.30513/qd.2021.1324

سید محمود طیب‌حسینی؛ سیدابراهیم مرتضوی