کلیدواژه‌ها = امین خولی
تعداد مقالات: 2
1. اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 263-282

10.30513/qd.2021.1324

سید محمود طیب‌حسینی؛ سیدابراهیم مرتضوی


2. بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-90

محسن قاسمپور؛ اعظم پویازاده؛ محدثه ایمانی