کلیدواژه‌ها = ترتیب نزول
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی روایات شیعی در ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-30

محمدعلی تجری؛ محدثه مقیمی نژاد داورانی


2. قصه‌های قرآن در نگاه محمد عابد الجابری

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-100

محمدعلی مهدوی راد؛ امیر عطاءالله جباری؛ نرگس بهشتی