نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 155-176

عباس مصلایی‌پور؛ یحیی میرحسینی