نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تمایزسنجی ایمان‌آوری قوم یونس با ایمان‌ناپذیری دیگر اقوام بر اساس تحلیل محتوای مضمونی سوره یونس(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30513/qd.2021.1043.1215

رامین طیاری نژاد؛ علی صفری؛ راشد طیاری نژاد