نویسنده = �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین ادله و مستندات «نظام‌ واره معنایی» قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.30513/qd.2021.719.1154

حسین جدی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


2. بازخوانی مفهوم «نور» در قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 187-218

10.30513/qd.2020.1089

محمود واعظی؛ حسین جدی