نویسنده = ��������������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 263-282

10.30513/qd.2021.1324

سید محمود طیب‌حسینی؛ سیدابراهیم مرتضوی


2. بازکاوی آرایه «تأکید الشیء بما یُشبِه نقیضَه» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-230

سید محمود طیب حسینی؛ عباس رحیملو