نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-184

محمدعلی مهدوی راد؛ نصرتنصرت نیلساز؛ زهره بابااحمدی