نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. استدلال‌های صریح عقلی بر وجود خدا در قرآن

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 141-156

سیدعلی دلبری؛ محمداسحاق عارفی