نویسنده = علی اکبر رستمی
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی تحلیلی در دیدگاه‌های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1400، صفحه 223-250

10.30513/qd.2021.1368

حسن خرقانی؛ علی اکبر رستمی؛ سیدمحمدعلی فهیمی


2. نقدی بر نظریۀ بیگانگی قرآن با سیاست (با الهام از اندیشۀ سیاسی امام خمینی)

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

علی اکبر رستمی؛ محمد امامی