نویسنده = عباس اسماعیلی زاده
تعداد مقالات: 5
1. تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسماعیلی زاده؛ مرتضی ایروانی نجفی


2. تبیین ادله و مستندات «نظام‌واره معنایی» قرآن کریم

دوره 19، شماره 35، بهار و تابستان 1401، صفحه 159-192

10.30513/qd.2021.719.1154

حسین جدی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


3. نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-132

محمدمهدی آجیلیان مافوق؛ عباس اسماعیلی زاده؛ سیدکاظم طباطبائی پور


4. سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-36

حمید ایماندار؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


5. معنای «نجد» و «نجدین» و مراد آیۀ وَهَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 131-154

عباس اسماعیلی زاده