نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-78

غلامرضا جمشیدیها؛ محمدباقر آخوندی


2. مؤلفه‌های نظریة اجتماعی بر اساس مبانی شناخت جامعه در قرآن

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-118

غلامرضا جمشیدیها؛ مجید کافی