کلیدواژه‌ها = اهل بیت
تعداد مقالات: 2
1. چیستی و مختصات روح امری در قرآن

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-140

کاوس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ علی بیدسرخی


2. رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئلۀ روایات تأویلی در حق اهل بیت

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-128

شادی نفیسی؛ مریم ولایتی