نویسنده = سیده بتول ضیاء الدین
تعداد مقالات: 1
1. روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-114

سیده بتول ضیاء الدین؛ حسن نقی زاده؛ حسن خرقانی؛ مرتضی نوروزی